Phạm Thành Tấn
  • Phạm Thành Tấn
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 0985949974
  • thanhtan@phamkietsonha.edu.vn
  • Hiệu trưởng trường THCS và THPT Phạm Kiệt