Trường THCS và THPT Phạm Kiệt

  • Điện thoại: 0553885008
  • Email: c23phamkiet@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Thôn Làng Rút- Xã Sơn Kỳ- Huyện Sơn Hà- Tỉnh Quảng Ngãi